Sluitende verkoopovereenkomst

In nauwe samenwerking met uw notaris en die van de koper wordt een sluitende overeenkomst gemaakt. Opschortende voorwaarden (bijvoorbeeld het bekomen van een hypotheek door de koper) worden correct op papier gezet en opgevolgd. Is de verkoop definitief, dan zorgen we ervoor dat het volledige dossier naar de notaris gaat zodat die de akte kan verlijden.

Wat zoekt u?