Print deze pagina

Registratierechten (verkooprecht) bij de verkoop van onroerende goederen: is het nu 6%, 7%, 10% of 12,5%?

Begin dit jaar werd het verkooprecht gewijzigd in Wallonië en vanaf overmorgen zal dit ook veranderen in Vlaanderen (het decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2018). In Vlaanderen bedraagt het verkooprecht in principe 10%, maar vanaf 1 juni 2018 wordt het klein beschrijf (5%) afgeschaft en wordt het verkooprecht op een enige gezinswoning 7%. In Brussel bedraagt het registratierecht 12,5% en dat is ook zo in Wallonië. Het tweede tarief van 15% werd sinds begin dit jaar in Wallonië afgeschaft. Voor aankopen op lijfrente, als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zakt het registratierecht naar 6%.

Elk gewest heeft ook nog zijn eigen regeling inzake verminderingen of kortingen.

Om te bepalen welk verkooprecht betaald dient te worden, moet er gekeken worden naar de ligging van het onroerend goed. Iemand uit Durbuy die een tweede verblijf koopt in Genk betaalt dus 10% en een Genkenaar die een chalet koopt in Durbuy betaalt 12,5%.

Hierbij het overzicht van het Vlaams gewest:

 TYPE VASTGOED  VERKOOPRECHT
    Onroerende goederen

    10%

    Enige gezinswoning     7%
    Enige gezinswoning t.e.m. 200.000 EUR     7% met een voetvrijstelling van 80.000 EUR
    Enige gezinswoning in de Vlaamse kernsteden en de Rand t.e.m. 200.000 EUR     7% met een voetvrijstelling van 80.000 EUR
    Ingrijpende energetische renovatie     6%
    Woning gedurende 9 jaar bij Sociaal Verhuurkantoor     7%
    Gezinswoning als beschermd monument met 6% investering     1%


Bron: https://www.defactuurwinkel.be/registratierechten-verkooprecht-bij-verkoop-onroerende-goederen-het-nu-6-7-10-125